SG ESPRIT
SZŠ ESPRIT
 

Kontakt

Adresa školy:

Súkromné gymnázium ESPRIT
Súkromná základná škola ESPRIT
Majerníkova 62
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Telefón školy:

02/ 6225 0902 - riaditeľka školy
02/ 6225 0903 - kancelária školy
02/ 6225 0904 - zástupca riaditeľky
0903 40 6543  - riaditeľka školy

E-mail školy: info@sgesprit.sk

Webstránka školy: http://www.sgesprit.sk

Školská jedáleň pri ZŠ Majerníkova 62: 02/6542 8301

Súkromná škola ESPRIT

Identifikačné údaje

Názov: Súkromné gymnázium ESPRIT
Sídlo: Majerníkova 62, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 30797969
DIČ: 2022055057
Číslo účtu: 2043335053 / 0200
Kód školy: 611050

Učebný odbor: 7902500

Názov: Súkromná základná škola ESPRIT
Sídlo: Majerníkova 62, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 42169623
DIČ: 2022818028
Číslo účtu: 2588903858 / 0200Elokované pracovisko - Súkromná základná škola ESPRIT