Súkromné gymnázium
Žiacka knižka

Súkromná základná škola


Organizácia školského roka 2014/2015

 

Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014 (pondelok).
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2014 (streda).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.


Termíny klasifikačných porád

1.priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 11.11.2014 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 22.01.2015 (štvrtok)
2.priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 14.04.2015 (utorok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 14.05.2015 (štvrtok) pre Oktávu A
- 23.06.2015 (utorok) pre ostatné ročníky


Termíny triednych aktívov

23.09.2014 (utorok) - spoločný
09.12.2014 (utorok) - informatívny
14.04.2015 (utorok) - informatívny
02.06.2015 (utorok) - informatívny


Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Na vybraných základných školách bude dňa 12. novembra 2014 prebiehať overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Testovanie 5 sa uskutoční z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.
2. Informácie o Testovaní 5 sú zverejnené na www.nucem.sk


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2015 sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ") poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 
Prijímanie na vzdelávanie v SŠ

11. máj (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
14. máj (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.


Maturitná skúška 2015

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2015 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2015 (streda),
c) matematika dňa 19. marca 2015 (štvrtok),
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2015 (piatok).
2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015.
3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 14. - 17. apríla 2015. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM") na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2015.
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v termíne 3. - 8. septembra 2014. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2014.
5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termíne 3. - 8. septembra 2015. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2015.
6. Na vybraných stredných školách bude v období september - november 2014 a január - február 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.


Poznávacie pobyty v zahraničí - BAVORSKO 2014
Termín: 20. - 22. október 2014


LVVK/SVVK
Termín: I. stupeň SZŠ: Vyšná Boca, 22. - 27. február 2015
II. stupeň SZŠ a SG: Bachledova dolina, 24. - 30. január 2015


DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín: 27. január 2015 (utorok)


Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
Termín: 06. február 2015 (piatok)


Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín: 25. - 29. máj 2015


Plán zvonenia
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:55 - 10:40
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:40
8. 14:45 - 15:25


Jedálny lístok


Termíny školských prázdnin

 

 

 

 

 

 

Ostatné správy

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
 • Divadelny krúžok na ESPRITE
 • Druhé kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2014/2015
 • Triedny aktív - informatívny
 • United Colours of Football a ESPRIT
 • VODA 2014
 • VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY V TESTOVANÍ T9-2014
 • Spievam po francúzsky 2014
 • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2014
 • Florbalový turnaj stredných škôl BA IV a Malaciek 2014
 • LVVK Vyšná Boca 1. stupeň 2014
 • Plavecký maratón 2013/2014
 • NEBUĎ OTROK DROG
 • Návšteva v útulku Slobody zvierat
 • Filmový festival Hory a Mesto 2014
 • Pytagoriáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2013/2014
 • Geografická olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Jesenný Matboj
 • Súťaž iBOBOR
 • Mikuláš 2013
 • Podmienky a kritériá k prijímaciemu pokračovaniu do SG ESPRIT a 2% z daní
 • Dejepisná olympiáda 2013/2014 - obvodné kolo
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2013/2014
 • "Povedz to rukami"
 • FESTIVAL VEDY - NOC VÝSKUMNÍKOV 2013
 • Študenti medicíny sa venovali študentom SZŠ a SG ESPRIT
 • TOMU VER!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2014/2015
 • Vianočné prianie a PF 2014
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v SZŠ ESPRIT
 • 3.A a 4.A SZŠ ESPRIT na výstave BIB
 • "Active English Week" na 1. stupni SZŠ 10.6. - 14.6.2013
 • 3. A na návšteve v parlamente
 • Bratislavská vedecká cukráreň september 2013
 • Dopravné ihrisko
 • Živá knižnica
 • Krajské kolo ONJ 2013
 • Triedny výlet 8.A vo Vyhniach 2012/13
 • Sen noci svätojánskej - divadelne predstavenie 8.A triedy
 • Exkurzia do Modry 2012/13
 • Ďalšie aktivity 1. A triedy
 • KOMPARO 2012/2013
 • Súťaž v písaní anglických esejí
 • Krajské kolo a postup na celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku 2012/2013
 • Matematický klokan a klokanko 2012/2013
 • Čo sa deťom páčilo na výletoch
 • MAKS a MAKSÍK 2012/2013
 • ESPRIT MÁ TALENT 3. ročník
 • EXPERT geniality show a Všetkovedko 2012/2013
 • Mikuláš 2012
 • Celoškolská vedecká konferencia o Zemi
 • Matematická olympiáda 2012/2013
 • Herodes a Herodias 2013
 • Florbal stredných škôl 2013
 • ATLANTIS 2013
 • Hviezdoslavov Kubín 2013
 • Mimoškolské aktivity a KVČ, trieda 1.A
 • Matematická pytagoriáda 2012/2013
 • „Tall - Tale - Tellin" Competition
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív 16. 04. 2013
 • SÚŤAŽÍME!
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT pre školský rok 2013/2014
 • Energia v súvislostiach
 • ZELENÁ ŠKOLA
 • ADVENTNÁ VIEDEŇ 2012
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka 2012/2013
 • Školské kolo olympiády zo SJL 2012/2013
 • Krásne Vianoce a PF 2013
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A, II. A a III. A triede SZŠ ESPRIT
 • Súťaž iBOBOR
 • Športové aktuality
 • Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia človeka
 • The HUMAN BODY exhibition
 • NEODPADNI Z ODPADOV
 • Športový deň ESPRIT 2012
 • Kurz Ochrana života a zdravia - Vyšná Boca 2012
 • Čitateľský maratón - 1. ročník
 • Návšteva NBS
 • SLOVENSKO I. - Výlet po Slovensku aj očami piatakov
 • Organizácia školského roka 2012/2013
 • Sú tu letné prázdniny
 • Triedny aktív 5.6.2012 a informácie
 • Diagnostika a testovanie tela
 • Matematická pytagoriáda 2011/2012
 • Matematická olympiáda 2011/2012 - okresné kolo
 • Matematický klokan 2012
 • Mikuláš 2011
 • Hudobná akadémia - druhý cyklus
 • Hviezdoslavov Kubín 2012
 • ESPRIT MÁ TALENT - 2. ročník
 • Olympiáda v nemeckom jazyku
 • Triedny aktív - 12. 04. 2012
 • Beseda s mladou spisovateľkou fantasy literatúry
 • Double-decker opäť na ESPRITE
 • Prváci a druháci na Boat Show 2012
 • Kráska a zviera
 • Exkurzia do NBS
 • MAKS 2011/2012
 • EXPERT geniality show 2011/2012
 • Šachový turnaj - 1. ročník
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • KRÁSNE VIANOCE a PF 2012
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A a II. A triede SZŠ ESPRIT
 • Výchovný koncert
 • Celoškolská vedecká konferencia ku Svetovému dňu výživy
 • Organizácia školského roka 2011/2012
 • Triedny aktiv - 20. 09. 2011
 • HURÁ NA PRÁZDNINY!
 • Športové aktuality
 • Film Nickyho rodina
 • Fyzika očami fyzikov
 • Školská grilovačka
 • KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA
 • Triedny aktív 14. 06. 2011
 • Osvetový program DENTAL ALARM
 • Návšteva detského múzea
 • Celoškolská vedecká konferencia k Svetovému dňu vody
 • Triedny aktív 06. 04. 2011
 • Kaleidoskop - Vedecká hračka
 • FIRST LEGO LEAGUE - Semi final Visegrad 4
 • Návšteva Vedeckej cukrárne
 • ORION FLORBAL CUP 2011
 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Ochrana života a zdravia
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • LVVK/SVVK 2011
 • ESPRIT MÁ TALENT
 • Olympiáda v anglickom jazyku
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 • ESPRIT a ŠPORT
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Vianočné prianie
 • Triedny aktív a Deň otvorených dverí v I. A triede SZŠ ESPRIT
 • Jeden svet - Filmy bez obalu
 • Ekotopfilm 2010
 • Bratislavská vedecká cukráreň
 • Poznaj svoju Bratislavu
 • Organizácia školského roka 2010/2011
 • Triedny aktív - 21. 9. 2010
 • Začiatok školského roka 2010/2011
 • Besedy: Šikana a čo s ňou, Drogy a závislosť
 • Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Triedny aktív - 16. 6. 2010
 • Budapešť - Tropicárium
 • Obvodné kolo v atletike
 • Tvorivé dielne
 • Triedny aktív – 20. 04. 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
 • Orion florbal cup
 • PROFESIA DAYS 2010
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
 • Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Hudobná Akadémia
 • Exkurzia Michalská veža – Múzeum zbraní
 • Národný boj za prevenciu proti obezite
 • Krásne Vianoce, úspešný nový rok a termíny prázdnin
 • "Deti a moderné komunikačné technológie" - 2. ročník
 • Triedny aktív - 14. 12. 2009
 • Plavecký maratón - Spomienka na A. Dubčeka
 • THE ACTION BECEP TOUR 2009
 • Krajské kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Okresné kolo Florbal EXEL CUP 2009 - 1. miesto SG ESPRIT
 • Stretnutie s Mikulášom Dzurindom
 • Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody
 • Prietrž – výroba ručne čerpaného papiera
 • Slovenské národné múzeum - IV. AO
 • Deň Európskych jazykov - beseda s diplomatom
 • Triedny aktív - 21.9.2009
 • Začiatok školského roka 2009/2010
 • 3. ročník - Športový deň Esprit
 • Poznávací pobyt Normandia - Bretónsko 2009
 • Spolupráca s CPPP
 • MDD - Miss a Mister Esprit 2009
 • Kurz ochrany človeka a prírody pre 3. ročník SG
 • Maturity 2009
 • NOVÉ !!! Súkromná základná škola Esprit
 • Rozprávkové vretienko
 • William Shakespeare - Hamlet
 • Príma, sekunda a dravce
 • Krajské kolo v olympiáde z francúzskeho jazyka
 • Archeologické múzeum
 • Bájny svet Šangri-la
 • 55. Hviezdoslavov Kubín
 • "Ľahšie to ide ľahšie"
 • „PLAY TRUE - ži pravdivo, neklam sám seba"
 • Triedny aktív - 7. 4. 2009
 • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
 • Polročné, jarné a veľkonočné prázdniny
 • Návšteva Prírodovedného múzea
 • Vianočný florbalový turnaj - vyhodnotenie
 • Mestská radnica
 • Apponyiho palác
 • Vianočné prázdniny
 • Adventná Viedeň - ako bolo...
 • Zdravý životný štýl - ovocie a zelenina do škôl
 • Gargantua a Pantagruel
 • 1. ročník Vianočného turnaja vo florbale
 • Londýn v Bratislave
 • Karloveský vianočný charitatívny jarmok
 • Memoriál A. Dubčeka v plávaní
 • Adventná Viedeň
 • Dva dni v Chujave
 • Mikuláš netradične – „Záchrana života“
 • Triedny aktív - 2. 12. 2008
 • Navždy sa zachová v pamäti stužková...
 • Exkurzia do Slovenského národného archívu
 • Ekotopfilm 2008
 • Kampaň „Na kolesách proti rakovine“
 • Deti a moderné komunikačné technológie
 • Triedny aktív – 23. 9. 2008
 • Nové sídlo školy
 •  


  Súbory na stiahnutie:

  1
  KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA (768 Kb)


  © 2007 developed. All rights reserved.