Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Titul, meno, priezvisko

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

pondelok  13,30 - 14,15 

PaedDr. Barčáková Daniela

utorok 09,00 - 09,45 

Ing. Cibuľa Adam

štvrtok  11,00 - 11,45  

Mgr. Drusková Adela

pondelok   11,50 - 12,35 

Mgr. Fábryová Elena 

piatok  11,55 - 12,40

Mgr. Gajdošová Mária

streda  11,50 - 12,35

RNDr. Golaisová Eleonóra

utorok 11,55 - 12,40

Mgr. Hanuška Ján

piatok 11,50 - 12,35

Mgr. Hartl Kristína

štvrtok 09,55 - 10,40

Mgr. Hromádková Miroslava

piatok   12,45 - 13,30

Mgr. Jandová Jana

utorok  08,55 - 10,40 

Mgr. Ježíková Anna

streda  11,55 - 12,40

Mgr. Kravčíková Lucia 

pondelok  12,45 - 13,30 

Mgr. Koch Štefan

streda 13,45 - 14,30

Mgr. Kurucová Alexandra

streda 11,50 - 12,35

Mgr. Mydlová Helena

pondelok 12,45 - 13,30

RNDr. Oravcová Alena

pondelok 09,55 - 10,40

Mgr. Petrová Alžbeta

utorok  11,00 - 11,45

Mgr. Smirnov Sergej

utorok  11,00 - 11,45

Mgr. Šimková Monika

utorok  11,00 - 11,45