Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Titul, meno, priezvisko

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

Pondelok

  08,55 - 09,40

Mgr. Balajová Zuzana 

Streda   12,00 - 12,45

PaedDr. Barčáková Daniela

Streda      08,00 - 08,45  

Mgr. Budinská Lucia

Streda   08,55 - 09,40

Mgr. Drusková Adela

Pondelok   07,00 - 07,45

Mgr. Fábryová Elena 

Štvrtok   11,45 - 12,30

RNDr. Golaisová Eleonóra

Streda      13,00 - 13,45  

Mgr. Haligardová Miriam

Utorok    12,45 - 13,30 

Husárová Beáta

Utorok     13,00 - 14,00 

Mgr. Hromádková Miroslava

Utorok    09,55 - 10,40

Mgr. Chudoba Vladimír 

Pondelok   08,00 - 08,45

Mgr. Jandová Jana

Štvrtok   08,00 - 08,45

Mgr. Kláciková Anna

Štvrtok   13,00 - 14,00 

Mgr. Miháliková Lucia

Utorok     12,30 - 13,30 

Mgr. Nagy Martin

 Pondelok   12,45 - 13,30

Mgr. Pečeňuk Dávid

 Štvrtok   08,55 - 09,40

Mgr. Šimková Monika

Streda   08,00 - 08,45

Mgr. Šuláková Silvia

Streda      11,45 - 12,30