Aktuality

Deti a moderné komunikačné technológie

 

 

      Osem psychológov v týchto dňoch navštevuje vo všetkých krajoch základné školy a osemročné gymnáziá. Na hodinách etickej alebo mediálnej výchovy učia deti interaktívnou a ich veku primeranou formou, na čo by si mali dať pri používaní mobilného telefónu a internetu pozor. Do konca roku by sa takto malo preškoliť viac ako 2 500 žiakov.

      Vzdelávaciu kampaň o správnom využívaní mobilov a internetu deťmi pripravila spoločnosť Orange.

     „Náš projekt vzdelávania na školách funguje od začiatku októbra a už máme prvé pozitívne ohlasy. Som presvedčená, že táto osobná a dôkladne zvolená forma komunikácie s cieľovou skupinou ň deťmi, má veľký potenciál,ľ hovorí o spôsobe vyučovania Mária Tóthová-Šimčáková, detská psychologička.

      Rozprávanie o rizikách činností, ktoré deti obľubujú a sú pre ne dnes už naozaj každodenné a bežné, podľa nej nie je vždy ľahké. „Preto sme pre našich lektorov vytvorili osnovy vyučovacej hodiny, aby bolo vyučovanie pre deti čo najviac prirodzené, uvoľnené a interaktívne s využitím zaujímavých hier, ale zároveň dostatočne poučné a jasné.ľ

      Výučbový program je určený pre viacero ročníkov s deťmi vo veku od 8 do 15 rokov, čomu je vždy prispôsobený aj štýl komunikácie medzi lektorom a žiakmi.

      Naše Súkromné gymnázium ESPRIT bolo vybrané ako školiace centrum pre celé Slovensko. Tu dňa 30. septembra 2008 prebehlo odborné školenie spomínaných 8 lektorov a Mária Tóthová-Šimčáková odštartovala v triede tercia A sériu 10 vzdelávacích hodín za bratislavsky kraj.

      Brožúra Deti a moderné komunikačné technológie je k dispozícii na stiahnutie na portáli www.oskole.sk v príslušnej sekcii venovanej ochrane detí alebo v predajniach Orange.