Aktuality

TOMU VER!

           V piatok 18. 10. 2013 sa študenti 8.A, 9.A a septimy zúčastnili divadelného predstavenia Tomu ver! Nebolo to dielo klasika, ale moderný muzikál zachytávajúci mladých ľudí s ich radosťami aj problémami.

           Režisér a autor hudby Norman Šáro sa snažil príťažlivou formou poukázať na to, čo trápi nielen puberťákov: ako byť sám sebou a neriešiť životné problémy pomocou alkoholu.

          Naši študenti si vychutnali hudbu v podobe hip-hopu, funky, dubstepu...Inscenácia sa im páčila a ocenili jej umelecké prevedenie i posolstvo im určené: dá sa byť sám sebou a prežiť pekný deň aj bez alkoholu. Tomu ver!

RNDr. Erika Hromadová (koordinátor pre prevenciu závislostí)

 

 

 

Prostredníctvom hry spoznali žiaci partiu štyroch stredoškolákov - dvoch chlapcov a dve dievčatá, ktorí študujú spolu na strednej škole. Dozvedeli sa o ich láskach, túžbach, starostiach a hľadaní samých seba, ale aj o tom, ako z neškodnej hry, alebo nápadu sa pod vplyvom alkoholu môže stať nešťastie.

Celá hra bola sprevádzaná súčasnou hudobnou produkciou /fúzie žánrov hip-hop, funky, drum and bass, dubstep/ a prvkami klasickej hudby a žiakom sa hra páčila. Zároveň si však žiaci uvedomili, že aj malé zaváhanie alebo čin bez rozmyslu môže ovplyvniť celý ich budúci život a kariéru, a práve na túto tenkú hranicu hra poukazovala

Z podujatia žiaci odchádzali s úsmevom, no rozhodnutí vyvarovať sa chýb, ktoré urobili štyria stredoškoláci v hre TOMU VER!.

PaedDr. Mária Holubcová, PhD.