Aktuality

Triedny aktív – 23. 9. 2008

 

 

      Dňa 23. 9. 2008 o 17,00 hod. sa bude konať prvý spoločný triedny aktív rodičov vo všetkých triedach Súkromného gymnázia Esprit.

      Rodičia budú o. i. oboznámení s organizáciou školy pre školský rok 2008/2009, termínmi klasifikačných porád, termínmi triednych aktívov, termínmi prázdnin, plánom zvonenia, vyučujúcimi v triede, triednou samosprávou a pod.

      Rovnako budú rodičia oboznámení s Vnútorným poriadkom školy - spôsob ospravedlnenia, náhrady za úmyselné poškodenia majetku školy, spôsob hodnotenia správania, v G možnosť preradenia na ZŠ pri zlých študijných výsledkoch a ostatné dôležité body VPŠ.

      Vážení rodičia, tešíme sa na stretnutie s Vami.