Aktuality

Maturity 2009

 

      V dňoch 25. a 26. mája 2009 prebehli na našej škole po prvýkrát ústne maturitné skúšky. Rada by som Vás informovala, že všetci študenti 4. A triedy splnili podmienky a úspešne zmaturovali z predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, dejepis a geografia s celkovým priemerom 1,6.
       Zároveň nás veľmi teší, že z predmetov anglický jazyk a francúzsky jazyk všetci zmaturovali na čisté jednotky.

       Všetkým študentom úprimne blahoželáme a budem im držať palce, aby boli prijatí na vysoké školy podľa svojho priania.