Aktuality

Návšteva Vedeckej cukrárne

     Dňa 22. marca 2011 o 9.00 hodine sme so žiakmi IV.AO boli vo vedeckej cukrárni v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. Na programe bola zaujímavá prednáška o možnostiach ďalšieho spracovania použitej vody z našich domácností s generálnym riaditeľom Bionergy, a. s.  Alojzom Bernátom.
     Tak ako vždy aj tentokrát po odbornej prednáške mali žiaci možnosť diskutovať o danej téme - o odpadovej vode ako novodobom zdroji energie. Téma bola pre žiakov naozaj zaujímavá, o čom svedčil aj nečakaný dvojnásobný počet návštevníkov a množstvo zaujímavých otázok a pripomienok, ktoré žiaci kládli počas diskusie.
     Medzi nich patril aj náš žiak Samuel Zeman, ktorý už takmer pravidelne získava za svoje dobre formulované a logické otázky sladkú odmenu. Veríme, že nebola posledná rovnako ako aj naša návšteva vo Vedeckej cukrárni.

     Mgr. Hromádková Miroslava