Aktuality

THE ACTION BECEP TOUR 2009

 

      

 

 

 

 

 

     

      The Action  je špecifický emotívny projekt, zameraný predovšetkým na mladých ľudí a začínajúcich  vodičov. Cieľom projektu je prevencia užívania alkoholu a iných omamných látok pred vedením motorového vozidla a počas jazdy, predovšetkým v spojitosti s predošlou návštevou diskoték a nočných barov. Boj proti rýchlej alebo nezodpovednej jazde a dôraz na používanie bezpečnostných pásov sú ďalšou výpoveďou, ktorá pôsobí na cieľovú skupinu.

      Ide o prvý preventívny projekt v Slovenskej republike, ktorý  pracuje s presne danou cieľovou skupinou a používa pri tom  moderné komunikačné prostriedky zrozumiteľné teenagerom a mladým ľudom. Bezstarostný svet, ktorý mladí ľudia poznajú z televízie, reklám, filmov a počítačových hier, je konfrontovaný s realitou ozajstného života zasiahnutého dopravnou nehodou. Pomocou moderných  umeleckých prostriedkov a dejových zvratov je divák vtiahnutý do príbehu a emócii, ktoré sa odohrávajú  nielen v priebehu dopravnej nehody, ale i po nej. Divák je oboznámený s možnými dopadmi v podobe trvalého zdravotného postihnutia, ktoré môžu sprevádzať účastníka dopravnej nehody po celý zbytok života.

     Pri realizácii  projektu The Action sa po prvý krát na jednom pódiu stretli zástupcovia troch zložiek IZS (Integrovaného záchranného systému), ktorý  sa podieľajú na likvidácii následkov dopravných nehôd (policajti, hasiči a zdravotnícky záchranári). Priebeh multimediálnej  show ponúka silný emotívny zážitok a oboznamuje divákov s reálnymi  dopadmi  dopravnej nehody na obete, ale tiež na ďalšie osoby v jeho okolí. Forma preventívneho pôsobenia, ktorú používa projekt The Action  je veľmi špecifická. Nesnaží sa poučovať o tom, ako sa má účastník  cestnej premávky správať. Účinkujúci neurčujú divákom pravidlá správania. Záver si vytvára každý sám.

      Uvedeného predstavenia sa zúčastnili aj naši študenti maturitného ročníka dňa 10. 11. 2009 v Istropolise.