Aktuality

Vianočný florbalový turnaj - vyhodnotenie

 

      Koniec kalendárneho roka 2008 sa v priestoroch nášho gymnázia - triedach a chodbách - niesol v špecifickej atmosfére. Vo vzduchu vibrovali zmyslami nepostihnuteľné očakávania, dobrá nálada učiteľov aj ich žiakov, spontánna veselosť, a najmä všadeprítomná energia, ktorá sa tu naakumulovala pár dní pred najkrajšími sviatkami roka. Na deň 17 december čakali už viacerí žiaci netrpezlivo. Súkromné gymnázium Esprit v spolupráci so športovým klubom Esprit zorganizovali prvý ročník florbalového turnaja o putovný pohár. Turnaja sa zúčastnili zmiešané tímy chlapcov a dievčat za jednotlivé triedy a tím učiteľského zboru, ktorý odohral s víťazom priateľský zápas. Nikto z prítomných fanúšikov sa určite nenudil, lavičky i priestory pri dverách boli permanentne zaplnené striedajúcimi sa a povzbudzujúcimi študentmi a ich učiteľmi. Všeobecne dobrá nálada bola hnacím motorom turnaja. Zápasy boli korektné, vekové rozdiely sa stratili, nikto nikoho nešetril, ale zároveň všetci hráči rešpektovali pravidlá i seba navzájom. Tomu zodpovedali aj výsledky. Turnaj bol viac ako vyrovnaný do samého konca.

Vyhodnotenie turnaja:

1. miesto: trieda kvarta

2. miesto: trieda III.A

3. miesto: trieda tercia

Príjemne unavení, spotení a už bez prebytočnej energie, želajúc si pokojné a pekné Vianoce, sme sa rozlúčili a rozišli do svojich domovov a tešili sa na ďalšie ročníky tohto krásneho florbalového turnaja.

 

                                                                                                                   Mgr. Martin Kotyra

 

fotoalbum

 

 

 

Viac z tejto kategórie: « Mestská radnica Ekotopfilm 2008 »