Aktuality

Ekotopfilm 2008

 

 

„Vini, vidi, vici!ľ

(Prišiel som, videl som, zvíťazil som!)     Dňa 21. októbra 2008 navštívila kvarta z nášho gymnázia kino Palace Cinema v obchodnom dome Aupark v Bratislave. V rámci vyučovania biológie totiž mali možnosť vidieť realitu aj z inej stránky ako iba prostredníctvom kníh a pedagóga. Predpokladám, že to je naozajstným cieľom tvorcov projektu Ekotopfilm ň ukázať ľuďom, že nie všetko, čo robia, je dobré a naučiť ich poučiť sa z vlastných chýb. Ekotopfilm je festival filmov ( mimochodom boli premietané pre verejnosť úplne zadarmo) , ktoré poukazujú na ekologické problémy súčasného sveta. Veľa dospelých ľudí si ešte stále neuvedomuje dôsledky svojej nezodpovednosti voči prírode a deti už vôbec nie. Preto je dôležité, aby sa v tomto zmysle vzdelávali a vychovávali už od útleho detstva. Často krát je to dôsledok nevedomosti, že konáme nezodpovedne a správame sa, ako keby nám príroda patrila.

      Veľmi sa mi páčilo a som presvedčená, že deťom z našej školy tiež, že filmy boli spracované zaujímavou kreslenou formou tak, aby to ľahko a rýchlo pochopili. Videli sme 4 krátke filmy. Prvý bol o našej planéte Zem. Deti videli následky všetkých zásahov do nej, ako ohrozujeme ovzdušie výparmi z áut, tovární, skládkami odpadu či vedomím vypúšťaním nečistôt do okolia. Mohli sa sami zamyslieť nad tým, ako by asi danú problematiku vyriešili a zlepšili oni sami.

      Druhý film bol o plytvaní vodou vo svete, mnohokrát si ani neuvedomujeme, aké šťastie máme, že nám nechýba voda, ale dokedy? Verím, že po ukážkach, pri čom všetkom spotrebujeme, aké množstvo vody, si deti určite budú dávať väčší pozor a nenechajú sa oklamať dojmom, že voda je nekonečný zdroj.

      Tretí film bol poučný aj pre mňa. Nevedela som totiž, že plastové fľaše sa používajú na výrobu látky, z ktorej sa vyrábajú napríklad obleky aj pre našich ministrov:) Deti tak mohli sami vidieť na vlastné oči, že námaha triediť odpad nie je zbytočná, a má svoj zmysel nielen pre prírodu, ale i pre nás.

      Posledný film vykresľoval, akú silu má ľudská hlúposť a jej dôsledky na životné prostredie. Väčšinou sa bojíme toho, čo nepoznáme a konáme v nevedomosti.

      A Ekotopfilm je o tom, aby sme spoznali a pochopili....dúfam, že kvarta nebola na festivale zbytočne, že videla a pochopila, a ak áno, tak aj zvíťazila:)      Mgr. Miroslava Hromádková