Aktuality

Exkurzia do Slovenského národného archívu

 

 

      Dňa 6. novembra 2008 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili na výstave v Slovenskom národnom archíve, ktorá bola venovaná I. Československej republike. Počas hodinového lektorského výkladu boli oboznámení so základnými dokumentmi obdobia I. Československej republiky, postavami politického a kultúrneho života a spoločenským životom tohto obdobia.

      Žiaci si mohli pozrieť fotografie, letáky, reklamy, oznamy, vypočuť hudobnú nahrávku a tak si priblížiť bežný život v I. Československej republike. Výstava bola prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre nás učiteľov (o. i. po vzhliadnutí fotografie triedy, kde žiaci sedeli v laviciach vystretí ako sviece a ruky mali za chrbtom...)     Mgr. Natália Galisová