Aktuality

Navždy sa zachová v pamäti stužková...

      22. novembra 2008 nastala pre študentov štvrtého ročníka, ich rodičov, priateľov a pedagógov SG Esprit slávnostná chvíľa. V príjemnej atmosfére hotela Kyjev prevzali študenti od svojho triedneho profesora Rohárika zelené stužky nádeje...

       Fotodokumentáciu z týchto slávnostných okamihov Vám určite zverejníme.