Aktuality

Triedny aktív - 2. 12. 2008

     Dňa 2. 12. 2008 (utorok) od 17,00 - 19,00 hod. sa uskutoční informatívny triedny aktív rodičov vo všetkých triedach Súkromného gymnázia Esprit. Rodičia budú informovaní  jednotlivými vyučujúcimi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí, rovnako o pláne aktivít pre najbližšie obdobie.
     Vážení rodičia, tešíme sa na stretnutie s Vami.