Aktuality

Triedny aktív 14. 06. 2011

 

      Dňa 14. 06. 2011 (utorok) sa od 17,00 - 19,00 hod. uskutoční informatívny triedny aktív rodičov vo všetkých triedach denného štúdia Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy ESPRIT. Rodičia budú  jednotlivými vyučujúcimi informovaní o výchovných a vzdelávacích výsledkoch svojich detí ku koncoročnej klasifikácii za školský rok 2010/2011.

     Vážení rodičia, tešíme sa na stretnutie s Vami.