Aktuality

Organizácia školského roka 2011/2012

Školský rok 2011/2012 sa začína 1. septembra 2011.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2012 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok).

Termíny klasifikačných porád 

1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 8.11.2011 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 24.1.2012 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvteročná) - 12.4.2012 (štvrtok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 21.6.2012 (štvrtok)             

Maturity 2012 

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 13. marca 2012 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk dňa 14. marca 2012 (streda).
Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy určí  KŠÚ Bratislava jednotlivým stredným školám v jeho územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2012 do 8. júna 2012.

Termíny triednych aktívov 

20.09.2011 (utorok) - spoločný
08.12.2011 (štvrtok) - informatívny
12.04.2012 (štvrtok) - informatívny
05.06.2012 (utorok) - informatívny

Termíny prázdnin 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2011 (štvrtok)

28. október - 31. október 2011

2. november 2011(streda)

vianočné

22. december 2011 (štvrtok)

23. december 2011 - 5. január 2012

9. január 2012(pondelok)

polročné

2. február 2012 (štvrtok)

3. február 2012 (piatok)

6. február 2012(pondelok)

jarné

17. február 2012 (piatok)

20. február - 24. február 2012

27. február 2012(pondelok)

veľkonočné

4. apríl 2012 (streda)

5. apríl - 10. apríl 2012

11. apríl 2012
(streda)

letné

29. jún 2012 (piatok)

2. júl - 31. august 2012

3. september 2012   
(pondelok)

 

 

 

 

 

 

 

 Plán zvonenia               

Denné štúdium              Externé štúdium
1. 08:00 - 08:45             1. 15:30 - 16:15                             
2. 08:55 - 09:40             2. 16:20 - 17:05
3. 09:55 - 10:40             3. 17:10 - 17:55
4. 11:00 - 11:45             4. 18:05 - 18:50
5. 11:55 - 12:40             5. 18:55 - 19:40
6. 12:50 - 13:35
7. 14:00 - 14:40
8. 14:45 - 15:25

Jedálny lístok