Aktuality

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, touto cestou Vám oznamujeme, že dňa 29. októbra 2018 ( pondelok) riaditeľka školy udeľuje žiakom SZŠ ESPRIT a žiakom SG ESPRIT riaditeľské voľno.

Klub voľného času (KVČ) je počas riaditeľského voľna mimo prevádzky.

Mgr. Adriana Ciráková,
riaditeľka školy