Aktuality

Elokované pracovisko ESPRITU na Borodáčovej 2

Vážení rodičia a priatelia ESPRITU,

s hrdosťou Vám oznamujeme, že sme od 1. septembra 2017 otvorili na ZŠ Borodáčova 2 elokované pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT.

V školskom roku 2018/19 sme tu otvorili ďalšie triedy SZŠ ESPRIT.
Aktuálne školu navštevujú deti v triedach PrepClass, v 1. ročníku, 2. ročníku a v 4. ročníku.

Od školského roka 2019/20 tu po prvýkrát otvoríme triedy druhého stupňa SZŠ. Naši štvrtáčikovia budú pokračovať na ESPRITE aj na druhom stupni. 

Tešia sa na Vás pani učiteľky a vedenie školy ESPRIT