Aktuality

Návšteva knižnice

Žiaci ESPRITU z Borodáčovej  navštívili miestnu knižnicu pri príležitosti mesiaca marec - mesiaca knihy.

Deti si  boli pozrieť priestory knižnice a oboznámiť sa s poriadkom vypožičiavania kníh. Milé pani knihovníčky im všetko vysvetlili a dali im zápisné lístky, o ktoré mali záujem skoro všetky deti. 
Tešíme sa na budúcu návštevu, keďže nás knihy zaujali a chceme si ich vypožičať.

Viac fotiek nájdete v albume: Návšteva knižnice

Mgr. Lucia Miháliková