Aktuality

Informatické súťaže na SZŠ Esprit

Žiakom na Esprite ide aj informatika. Ešte na jeseň sa 20 žiakov druhého stupňa zapojilo do informatickej súťaže iBobor.
Súťažili v troch kategóriách podľa veku. V kategórii Bobrík (4.-5.ročník) dosiahla najlepší výsledok Hanna Dabrowska z 5.A, ktorá mala percentil 91. V kategórii Benjamín (6.-7. ročník) dosiahol najlepší výsledok Jakub Fraňo zo 7.A s percentilom 98 a zo 6.A Samuel Chinoso John s percentilom 86. V kategórii Kadet (pre 8. a 9. ročník) bol najúspešnejší Ivan Kothaj z 8.A s percentilom 81. Celkovo sme mali osem úspešných riešiteľov (dosiahli aspoň polovicu bodov).

Na jar sa zas konala programátorská súťaž Scratch Cup, počas ktorej mali žiaci za 90 minút vyriešiť tri úlohy v prostredí Scratch. Do súťaže sa zapojili štyria žiaci Samuel Chinoso John, Jakub Pašek a Filip Pašek zo 6.A a Vadim Leibel zo 7.A, ktorí chodia na programátorský krúžok. Najúspešnejší bol Samko, ktorý sa umiestnil na skvelom 18 mieste (z 287) a dosiahol percentil 91.
Gratulujeme!
 
Viac fotiek nájdete v albume:Informatické súťaže na SZŠ Esprit 
 
Mgr. Lucia Budinská
Viac z tejto kategórie: « IT Fitness Test Roboty na ESPRITE »