Aktuality

Návšteva vedeckej cukrárne

Dňa 18. 9. 2018  sme sa zúčastnili prednášky vo Vedeckej cukrárni historika PhDr. Stanislava Sikoru, CSc. Prednáška sa začala pripomenutím si revolučných rokov 1848/1849, ktoré boli vyvrcholením národno-obrodeneckého hnutia Slovákov v 19. storočí.

Pokračovala situáciou v slovenskom národno-emancipačnom hnutí v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia, s jeho vyvrcholením v roku 1918. Dozvedeli sme sa o postavení Slovenska počas prvej ČSR, presnejšie o tom, akú podobu malo v tom čase národno-emancipačné úsilie Slovákov, ktoré vyústilo do autonómie Slovenska v ČSR v roku 1938. Dozvedeli sme sa, aký bol vývoj po druhej svetovej vojne, ktorý na Slovensku vyvrcholil vo Februári 1948 nastolením diktatúry proletariátu. 
Záver prednášky bol zameraný na charakteru socializmu sovietskeho typu, ktorý po dvadsiatich rokoch vyústil do pokusu o jeho reformu v roku 1968. Žiaci mali možnosť klásť otázky.  Tie najlepšie boli odmenené.

Mgr. Jana Jandová