Aktuality

IBobor súťaž

V týždni od 12. do 16.11. sa na Slovensku konala informatická súťaž IBobor pre žiakov ZŠ a SŠ. Zapojili sa aj 56 žiaci ESPRIT-u na Majerníkovej a otestovali si tak svoje vedomosti a zručnosti v riešení úloh zo všetkých oblastí informatiky.

V kategórii Drobci súťažila celá 3.A a dvaja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, 16 žiaci zo 4.A a 5.A súťažili v kategórii Bobríci a 9 z nich bolo úspešných (jedna žiačka 5.A mala dokonca plný počet!), z 18 Benjamínov zo 6.A a 7.A bolo úspešných 15 žiakov a z 11 Kadetov z 8.A a 9.A boli úspešní 6.
Na gymnáziu súťažili 6 žiaci - 2 Juniori z 2.AG a jeden z nich bol úspešný a 4 Seniori z 3.AG, ktorým sa tesne nepodarilo prekročiť hranicu úspešných riešiteľov. Svoje výsledky si všetci žiaci budú môcť pozrieť už čoskoro, spolu so správnymi odpoveďami a vysvetlením, čo z informatiky sa v úlohách skrýva.

Ďakujeme každému zúčastnenému žiakovi a všetkým 33 úspešným riešiteľom gratulujeme.
Už teraz sa tešíme na budúci ročník iBobra. :)

Viac fotiek nájdete v galérii: IBobor 

Mgr. Lucia Budinská