Aktuality

Výsledky testovania T5 2018

 

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ – SZŠ ESPRIT

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 na 1 487 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským  a školách s vyučovacím jazykom maďarským. Testy písalo spolu 46 360 piatakov. 


Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT z matematiky – 69,3 %

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer z matematiky – 59,3 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je + 10,0 %
Najúspešnejší žiak – Vrábel Filip Alex – 93,3 %

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT zo slovenského jazyka a literatúry – 66,3 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry – 58,4 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je + 7,9 % 
Najúspešnejšia žiačka – Labajová Aneta – 96,7 %

Z hľadiska zriaďovateľa
 sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné:
Žiaci zo súkromných škôl (950 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  67,0 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 906 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   66,3 %.  
Žiaci zo štátnych škôl (42 495 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   58,6 %.

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: 
Žiaci zo súkromných škôl (
949 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   67,5 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (
2 750 žiakov)  dosiahli priemernú úspešnosť   65,1 %.
Žiaci zo štátnych škôl (39 799 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť    57,7 %. 


Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.
    

Viac z tejto kategórie: « Poďakovanie Knihoplavci ESPRITU »