Aktuality

Intensive English week "TalkTalk"

Týždenný intenzívny kurz angličtiny je za nami. Lektorka Ellie z Británie si pre deti pripravila aktivity, ktoré zahŕňali všetky oblasti aktívnej výučby. Každý deň boli sústredené na konkrétnu tému.

Pondelok
-Vzájomne predstavenie sa, kreslenie kamaráta a jeho opis
-Krajiny sveta a znaky každej krajiny -Tímový projekt a prezentácia
"Vytvor vlastnú krajinu" (jej výzor, vlajka, jazyk, mena, jedlo, hlavne mesto a hymna)
-Kruhová hra 'tichý telefón'

Utorok
-Suprehrdina a jeho výzor, schopnosti , vozidlo, náčinie
-Nakresli a opíš vlastného super hrdinu
-Hra ' Tajomný Indián' a ' Detektív'

Štvrtok
-Príbeh "Tiger who came to tea" a reakcie, čo by deti tigrovi ponúkli
-Ovocie, zelenina a jedlá
- Prezentuj svoju vlastnú reštauráciu
- Čas a hodiny

Piatok
-Pamäťová hra "Čo sa z obrázku stratilo"
-Tímová súťaž vonku - nájdite kačičku a odpovedz správne na všetky otázky
-Tímy potom mali za úlohu vyrobiť najlepší padák
- Ľudské emócie a pocity

Viac fotiek nájdete v albume: Intensive English week "TalkTalk"

Kolembusová Andrea