Aktuality

Vodárenské múzeum

Dňa 2.5.2019 sme so žiakmi 2. a 4. ročníka SZŠ ESPRIT z Borodáčovej navštívili Vodárenské múzeum a chránenú krajinnú oblasť Sihoť. Milá pani sprievodkyňa našich žiakov najskôr previedla múzeom - oboznámila ich s dôležitosťou vody, jej zložením, fungovaním vodárenstva v Bratislave, ukázala im videoprojekciu a rôzne plány a makety.

Po prehliadke v múzeu nás sprievodkyňa zaviedla na ostrov Sihoť, kde nám ukázala prvú studňu bratislavského vodovodu. Na záver nám ukázala čerpaciu stanicu, kde sme mali možnosť napiť sa čistej, pitnej vody, ktorá ešte neprešla všetkými potrubiami a následne sme sa prešli betónovým tunelom s dvoma vodovodnými potrubiami.
Žiaci si výlet užili a naučili sa nové informácie o tom, odkiaľ pochádza voda, ktorá im doma tečie z vodovodného kohútika.

Viac fotiek nájdete v albume: Vodárenské múzeum

Mgr. Miriam Haligardová