Aktuality

Vyučovanie v praxi

Žiaci štvrtého ročníka sa v rámci vyučovania o prírodných spoločenstvách vybrali do Vodárenského múzea a na chránený ostrov Sihot. Zaujímavou prednáškou nás zaujala pani sprievodkyňa, zistili sme, ako sa do našich domácnosti dostava voda a odkiaľ ju čerpáme.

Na ostrove sme sa napili zo studne postavenej v roku 1919, ktorá ma vraj najlepšiu vodu v Bratislave. Počas pobytu na ostrove Sihot sme spozorovali aj par srniek, prešli sme sa podzemným tunelom popod rieku Dunaj a zakončili sme našu exkurziu na Karloveskom ramene a obdivovali divé kačice. 

Viac fotiek nájdete v albume: Vyučovanie v praxi

Mgr. Lucia Miháliková