Aktuality

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Riaditeľka Súkromného gymnázia ESPRIT oznamuje, že druhé kolo prijímacích pohovorov v školskom roku 2018/2019 do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 18. 06. 2019 (utorok).
Prihlášku je potrebné doručiť na riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava do 17. 06. 2019 (pondelok).

 Mgr. Adriana Ciráková, riaditeľka školy

 

Viac z tejto kategórie: « Interaktívne hodiny Výlet na Matfyz »