Aktuality

Účelové cvičenie

Žiaci 1. stupňa ZŠ a najmenší žiaci z 0.B z elokovaného pracoviska na Borodáčovej absolvovali účelové cvičenie v Parku Andreja Hlinku.

Nadobudnuté teoretické poznatky si vyskúšali v praktických úlohách na stanovištiach. Prialo nám aj počasie a tak sme spolu prežili krásny a hodnotný čas.

Viac fotiek nájdete v albume:Účelové cvičenie