Aktuality

Účelové cvičenie 2021

V dňoch 13. a 14.9. sa žiaci II. stupňa ZŠ a gymnázia ESPRIT na Majerníkovej zúčastnili účelového cvičenia vo Vodárenskej záhrade.

Pondelok bol venovaný športovým hrám. Zahrali sme si futbal, bedminton, vybíjanú a volejbal. Žiaci využili aj preliezky, či fontánu a studňu na osvieženie ?. V utorok boli žiaci rozdelení do 7 tímov a predviedli svoje znalosti a zručnosti z oblastí Civilnej ochrany, Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Zdravotnej prípravy a Pohybu a pobytu v prírode. Pripravené boli pre nich viaceré tematické stanovištia. Na každom stanovišti museli splniť vopred pripravené úlohy a boli ohodnotení max. 3 bodmi. Z Civilnej ochrany a BOZP ich čakal kvíz, zo Zdravotnej prípravy zvládnutie KPR (kardiopulmonálnej resuscitácie), stabilizovanej polohy a ošetrenie krvácania a zlomenín. Pohyb a pobyt v prírode bol zameraný na prácu s topografickou mapou a buzolou. Určovali sever bez kompasu, hľadali topografické značky a vrstevnice a overili si aj vedomosti o význame turistických značiek. Žiaci boli veľmi šikovní a všetky úlohy skvelo zvládli. Všetci sme si tieto dni užili ? a gratulujeme víťaznému tímu, ktorý získal sladkú odmenu.

Viac fotiek nájdete v albume:Účelové cvičenie 2021

Mgr. Lucia Kažimirová