Aktuality

Hodina matematiky

Žiaci 5. ročníka sa na hodine matematiky oboznámili hravou formou so stavbami z kociek. Naučili sa zakresliť pôdorys, nárys či bokorys stavby z kociek.

Okrem mnohých zručností si takto deti trénujú priestorové vnímanie, jemnú motoriku či predstavivosť.

Viac fotiek nájdete v albume: Hodina matematiky

Mgr. Kritína Hartl