Aktuality

Deň otvorených dverí SAV

9.11.2022 sa triedy 0.-3. ročníka zúčastnili dňa otvorených dverí v SAV.

Súčasťou exkurzie bolo vytvorenie si nano-šperkov z polymérov, následný spinning, čo dodalo šperkom krásnu farbu. Žiaci si zahrali rôzne hry, navštívili laboratória ústavu a tým sa priblížili bližšie ku chémii. :)

Ms. Majka, Ms.Leli, Ms. Kikon, Ms. Evka.

9.11.2022 the classes of 0.-3. year participated in the open days of Slovak academy of science. Part of the excursion was the creation of nano-jewelry from polymers followed by spinning, which gave the jewelry a beautiful color. The students also played various games, visited the laboratories of institute and thus got closer to the chemistry.

Ms. Majka, Ms.Leli, Ms. Kikon , Ms. Evka.

Viac fotiek nájdete  albume: Deň otvorených dverí SAV