Aktuality

DOD a Zápis do 1. ročníka a 0. ročníka

 

Vážení rodičia.

 Dovoľujeme si Vás pozvať na
- Deň otvorených dverí (DOD) na SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62 a elokované pracovisko Borodáčova 2,
- Zápis do 1. a 0. ročníka na SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62 a elokované pracovisko Borodáčova 2.


Prijímame tiež prihlášky do 1. a 0. ročníka SZŠ ESPRIT a to elektronickou formou priamo TU, ktoré sú ale iba predbežné a nenahrádzajú samotný akt osobného zápisu Vášho dieťaťa na našu školu v určených termínoch.


Viac informácií nájdete na stránke: DODZápis do 1. ročníka a 0. ročníka SZŠ ESPRIT