Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (779)

Didaktické hry

Dňa 12.9 a 13.9 sa na prvom stupni konali didaktické hry. Prvý deň bol venovaný téme Mimoriadne udalosti, akými sú živelná pohroma, havária, katastrofa...

Pikopretek

Dňa 31.5. sa vybraní žiaci 6A zúčastnili na Železnej studničke súťaže Pikopretek, ktorá je venovaná predovšetkým športu a matematike.

Škola v prírode

1. a 2.

Ďeň si po náročnej ceste naši žiaci odvčera užívajú krásy oravskej prírody a rozmanitý program, ktorý si pre nich pripravili nielen pedagógovia, ale aj animátori.