Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (496)

Tvorivé popoludnie

V našej triede 2.A veľmi radi tvoríme. Okrem využitia rôznych materiálov a techník tiež robíme projekty ku knihám, ktoré spoločne prečítame. Tiež sme si vyskúšali kreslenie komixov s využitím častých fráz v ANJ.

Sánkovačka

Keďže sme mali minulý týždeň ešte zasnežený, boli sme sa s deťmi poobede z klubu sánkovať, bobovať, lopatovať, skrátka, čo kto mal poruke, na tom sa šmýkal.

Návšteva knižnice

Tak,ako každý mesiac, aj tento sme boli spolu so 4.A v karloveskej knižnici. Deti si knižky požičali, ale aj čítali priamo v knižnici v takomto pohodlnom, pre deti upravenom priestore.