Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (745)

Hudobná výchova v 3.B

WoodPack, HangDrum, djembe a mnoho iných špeciálnych nástrojov, nám na hodinu hudobnej výchovy prišiel do 3.B ukázať, dirigent a hudobný producent, Anton Popovič.

Hodina matematiky

Žiaci 5. ročníka sa na hodine matematiky oboznámili hravou formou so stavbami z kociek. Naučili sa zakresliť pôdorys, nárys či bokorys stavby z kociek.

EASTER IN PREPCLASS

This time of year is always lots of fun in our class. Children practised their letters and numbers with lovely Easter themed worksheets and also enjoyed trying the recipe for honey cookies.

Návšteva knižnice

V utorok 5.4. sa prvý stupeň z elok. pracoviska na Borodáčovej vybral na exkurziu do mestskej knižnice. Deti boli nadšené z tejto príjemnej zmeny, že sme po dlhej dobe a neľahkých pandemických časoch mohli opäť vymeniť lavice za veselé oživenie výučby a že sme v podobe exkurzie mohli navštíviť aj iné priestory ako tie školské.

Exkurzia

Po dlhej dobe sme opäť nasadli do električky a šli sme na exkurziu. Navštívili sme Slovenskú národnú galériu.