Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (775)

Adventná Viedeň

Celoškolskú akciu "Adventná Viedeň" sme pre všetkých našich žiakov pripravili na 9. decembra 2008. Počas jednodňového autokarového poznávacieho zájazdu do Viedne študenti navštívia historické jadro mesta - Hofburg, Augustinerkirche, Operu, Kärtnerstrasse, Dóm sv. Štefana, Graben a Umelecko-historické múzeum. Na popoludnie je naplánovaná návšteva vianočných trhov pred radnicou.

Veríme, že z pripravovanej akcie budú mať naši študenti pekný zážitok.