Manažment školy

Manažment školy

 

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy, štatutárny orgán                           

telefón: 02/622 50 902
mobil: 0903 40 6543
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Profesionálna prax:

1986 – 1987 Školská správa Bratislava II. – ZŠ Rajčianska, učiteľka predmetov SJL – DEJ, plný úväzok, potom MD
1989 – 1992 Školská správa Bratislava II. – ZŠ Jelačičova 5

  •  školský rok 1989/1990, 1990/1991 učiteľka predmetov SJL – DEJ, plný úväzok
  •  školský rok 1991/1992 menovaná za zástupkyňu riaditeľa školy
  • od 19.10.1992 menovaná za riaditeľku školy po absolvovaní konkurzu do 31.12.2005

1992 – 2005 ZŠ Jelačičova 5 – v roku 1992 škola získala právnu subjektivitu, od roku 1996 škola zaradená do siete stredných škôl ako Základná škola a Gymnázium, Jelačičova 5
2005 Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62 – od septembra 2005 menovaná za riaditeľku Súkromného gymnázia ESPRIT – dodnes
2009 Súkromná základná škola ESPRIT, Majerníkova 62 – od septembra 2009 menovaná za riaditeľku Súkromnej základnej školy ESPRIT – dodnes

Osvedčenia:

1997 – Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov – MPC BA
1997 – Kurz pre riaditeľov ZŠ a ŠZ – ÚVS Bratislava
1998 – Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške – Pedagogická fakulta UK
2005 – Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa – INFOVEK
2007 – Certifikát – Informačné technológie pri riadení školy – aScAgenda
2011 – Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania – MPC BA
2018 – Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania – MPC BA

Ďalšie aktivity:

  • prednášková činnosť pre účastníkov funkčného školenia na tému "Právna subjektivita škôl" – organizovali: MPC BA, ŠPÚ, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK
  • v roku 1993 spoluzakladateľka, neskôr podpredsedníčka "Združenia samosprávnych škôl Slovenska", dnes "Asociácia základných škôl Slovenska" – dodnes člen
  • publikačná činnosť na tému "Výkon štátnej správy riaditeľom základnej a strednej školy" – RAABE – Vedenie školy 1999, apríl
  • v roku 2000 Ministerstvom školstva SR menovaná za členku expertnej skupiny ZŠ a ZUŠ pre dopracovanie Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR – Milénium
  • v roku 2005 menovaná za generálnu riaditeľku Občianskeho združenia ESPRIT – dodnes

 

RNDr. Alena Oravcová
zástupkyňa riaditeľky školy, zástupkyňa štatutárneho orgánu


telefón:  02/6225 0904                    

mobil:    0903 542 842     

email:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Profesionálna prax:

1986 – 1998 ZŠ Dudova, učiteľka predmetov BIO - CHEM
1998 – 1999 Základná škola a gymnázium Košická, Novohradská, učiteľka predmetov BIO – CHEM , vedúca PK prírodovedných predmetov
2000 – 2004 Základná škola a gymnázium Košická, Novohradská, menovaná za zástupkyňu riaditeľky školy, koordinátorka celoslovenského projektu zavádzania IKT do vyučovacieho procesu na školách
2004 – 2005 Základná škola a gymnázium Košická, Novohradská, menovaná za riaditeľku školy
2005 – 2018 Spojená škola Novohradská, menovaná za zástupkyňu riaditeľky školy
2018 Súkromná základná škola ESPRIT, Súkromné gymnasium ESPRIT, Majerníkova 62, menovaná za zástupkyňu riaditeľky školy, štatutárny zástupca, – dodnes

Školenia:

2007 – Práca s chemickým softvérom, Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislava
2006 – Európsky vodičský preukaz na počítače ŠTART – ECDL, Slovenská informatická spoločnosť
2005 – Informačný systém pre klientov štátnej pokladnice, Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave
2003 – Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, MPC BA
1999 – Využitie počítačov a Internetu vo vyučovaní biológie, MPC BA
1997 – Kurz obsluhy PC, MPC BA
2011 – Funkčné inovačné vzdelávanie, MPC BA
2013 – Modernizácia vzdelávania s podporou IKT, Tvorba prezentácií v PPT, Excel, Word, ŮIPŠ,
          – Interaktívna tabuľa v edukačnom procese, MPC BA
2018 – Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania, MPC BA

 
 
Mgr. Adela Drusková
zástupkyňa riaditeľky školy


mobil:    0918 738 561

email:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
            
Profesionálna prax:

1998 – 1999 ZŠ Budatínska,  učiteľka predmetu MAT – počas štúdia na VŠ
1999 – 2004 Základná škola a gymnázium Jelačičova 5, učiteľka predmetov MAT – BIO, plný úväzok
2004 – 2009 materská – rodičovská dovolenka
2009 – 2017 ZŠ Mateja Bela, Šamorín, učiteľka predmetov MAT – BIO, plný úväzok
2017 – Súkromná základná škola ESPRIT, Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, elokované pracovisko Borodáčova 2, učiteľka predmetov MAT – BIO – dodnes
2020 – Súkromná základná škola ESPRIT, elokované pracovisko Borodáčova 2, menovaná za zástupkyňu riaditeľky školy – dodnes

Osvedčenia:

2001 – kurz Primárna prevencia drogových závislostí
2013 – aktualizačné vzdelávanie s názvom Práca s programom Revelation Sight
          – aktualizačné vzdelávanie a názvom Využitie interaktívnej tabule Qomo a Softvéru Flow! Works vo vyučovacom procese
          – aktualizačné vzdelávanie s názvom Rozvíjanie kľúčových kompetencií Prostredníctvom interaktívneho vyučovania (práca v programe ActivInspire)
          – aktualizačné vzdelávanie s názvom Využitie nástrojov balíka MS OFFICE vo vzdelávacom procese
2014 – vzdelávanie s názvom Neprimerané správanie žiakov s ADHD
2020 – príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, MPC BA

Ďalšie aktivity:

2010 – vzdelávacia aktivita Maľba na hodváb
2012 – spolupráca s firmou Stiefel-eurocart – tvorba učebných pomôcok na predmete Biológia (zmyslové a pohlavné orgány)
2015 – tvorba projektov pre Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
2017 – mesto Šamorín udelilo plaketu J.A. Komenského za kvalitnú pedagogickú a projektovú činnosť
2019 – finalistka ankety Zlatý Amos