Prečo škola ESPRIT?

Prečo si vybrať školu ESPRIT? Našich 5 P

 
1. PROGRAM ŠKOLY (programming)

– nízky počet žiakov v triedach (kvalita, nie kvantita) = individuálny prístup, kvalitné on-line vzdelávanie, nižšia chorobnosť detí, rodinná atmosféra
– vzdelávanie anglického jazyka na úrovni bilingválnych škôl                                                
– nultý ročník ZŠ – výlučne v anglickom jazyku (od 8,00 hod. do 17,00 hod.)
– výučba anglického jazyka od 1. ročníka ZŠ až po maturitu (úroveň nadväzuje)
      - na 1. stupni ZŠ - 3, 3, 4, 4 hod./týždenne,
      - na 2. stupni ZŠ - v každom ročníku 4 hod./týždenne,
      - na gymnáziu - v každom ročníku 5 hod./týždenne                                                                                                             
– pre žiakov 1. stupňa popoludňajší Klub voľného času výlučne v anglickom jazyku a to v dobe od skončenia vyučovania až do 17,00 hod.,
– každoročne ŠVP a LVVK pre žiakov 1. stupňa v anglickom jazyku,
– od 5. ročníka ZŠ pribúda druhý cudzí jazyk francúzsky/nemecký až po maturitu (úroveň nadväzuje)
     - na 2. stupni ZŠ - v každom ročníku 3 hod./týždenne,
     - na gymnáziu - 4, 4, 3, 3 hod./týždenne,                                                                                                
– od 6. ročníka ZŠ identický študijný program (vrátane rovnakého počtu hodín cudzieho jazyka týždenne) a rovnaký pedagogický personál ako na osemročnom gymnaziálnom type štúdia na SG ESPRIT,
– každoročne organizujeme poznávacie pobyty do zahraničia a lyžiarsky/snowboardový kurz pre všetkých žiakov 2. stupňa SZŠ a SG ESPRIT,
– každoročné akcie - ESPRIT má talent, Vianočný florbalový turnaj, Športový deň ESPRIT, Celoškolská vedecká konferencia a iné,
– široká škála záujmových útvarov,

– pedagogický personál je kvalitný, stabilizovaný s požadovanou odbornou a pedagogickou spôsobilosť na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov,                                                                                                                        – zriaďovateľom oboch škôl je Očianske združenie ESPRIT. Členovia OZ sú skúsení pedagógovia, riaditelia a zástupcovia iných škôl, učitelia a ďalší odborníci z praxe,               
– škola poskytuje služby konzultanta – detského psychológa – externe 

3. PERSPEKTÍVA (perspective)

– po skončení základnej školy žiaci pokračujú na štvorročnom gymnaziálnom štúdiu na Súkromnom gymnáziu ESPRIT (kvalitná výučba cudzích jazykov pokračuje na úrovni, ktorú žiaci dosiahli v poslednom ročníku ZŠ),                                                     
– absolventi SG ESPRIT úspešne vyštudovali alebo študujú na VŠ na Slovensku i v zahraničí (ČR, Rakúsko, Dánsko, VB, USA, Kanada, Austrália a inde),

4. PRIESTORY (places)

– sídlo školy (poštová adresa) – SG a SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
– elokované pracovisko SZŠ ESPRIT – Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
– novozriadené prírodovedné laboratórium (projekt ESF) - Majerníkova, odborné učebne na výučbu cudzích jazykov, odborné multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami, klubovne, telocvične s príslušenstvom, plavecký bazén (25 m) – Majerníkova, kinosála – Majerníkova, školské jedálene, bufet, automaty, priľahlé školské dvory so športoviskami, wifi pripojenie vo všetkých priestoroch oboch škôl - viac TU 

5. PLATBA (price)

– zápisné pre všetky typy štúdia: 510 Eur (jednorazovo na celú dobu štúdia)
– školné:
Majerníkova 62:
– pre 1. - 4. ročník SZŠ ESPRIT: 3 270 Eur (ročne - vrátane KVČ v AJ do 17,00 hod.)
– pre 5. - 9. ročník SZŠ ESPRIT: 2 070 Eur (ročne)
– pre SG ESPRIT:                          2 454 Eur (ročne)
Borodáčova 2:
– pre 0. - 4. ročník SZŠ ESPRIT: 2 790 Eur (ročne - vrátane KVČ v AJ do 17,00 hod.)
– pre 5. - 9. ročník SZŠ ESPRIT: 2 070 Eur (ročne)

 


 

Chcem získať viac informácii o zápise Chcem získať viac informácii o školnom Kontaktné informácie

 

 

Viac z tejto kategórie: « História školy