Rada školy

Rada školy

Súkromné gymnázium ESPRIT

predseda         Mgr. Miroslava Hromádková           pedagogický zamestnanec
podpredseda  Mgr. Vladimír Pastýrik zástupca delegovaný za zriaďovateľa 
členovia  Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. zástupca delegovaný za zriaďovateľa 
  Mgr. Gabriela Štefániková, PhD. zástupca delegovaný za zriaďovateľa 
  Alena Kohútová správny zamestnanec
  Mgr. Michal Jurečko zástupca rodičov
  Lukáš Jurečko zástupca žiakov

 


Súkromná základná škola ESPRIT

predseda         Mgr. Silvia Šuláková                       pedagogický zamestnanec
podpredseda Mgr. Vladimír Pastýrik zástupca delegovaný za zriaďovateľa 
členovia  Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. zástupca delegovaný za zriaďovateľa 
  Mgr. Gabriela Štefániková, PhD. zástupca delegovaný za zriaďovateľa
  Mgr. Miroslava Hromádková pedagogický zamestnanec
  Alena Kohútová správny zamestnanec
  Mgr. Martina Kohútová zástupca rodičov