Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí 1. stupňa SZŠ ESPRIT
   
                  7. marca 2019
 (štvrtok)

                    od 09,55 – 12,35 hod.

3. a 4. vyučovacia hodina – ukážky výučby viacerých predmetov

5. vyučovacia hodina – tvorivá činnosť v Klube voľného času

 

      Miesto: SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava a

SZŠ ESPRIT - elokované pracovisko, Borodáčova 2, 821 07 Bratislava

 
Deň je venovaný rodičom budúcich prváčikov, ktorí sa ešte rozhodujú, do ktorej školy svoje dieťa zapíšu a samozrejme všetkým rodičom súčasných žiakov oboch škôl. Hodiny budú prispôsobené špeciálnemu dňu, kde si môžete naživo a reálne pozrieť ako deti pracujú na vyučovaní, aké sú aktívne a ako sa v triednom kolektíve správajú. Hodiny by mali slúžiť na predstavu rozhodujúcich sa rodičov o škole ESPRIT, o spôsoboch vzdelávania, vyučovacích metódach a stratégiách, vybavení školy a pod.

 

Tešia sa na Vás žiaci PrepClass, I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.A a  IV. B triedy, ich pani učiteľky, lektorky Klubu voľného času a vedenie školy.