Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (785)

Deň Zeme

Najviac našu planétu Zem ohrozuje odpad. My sme sa na deň Zeme snažili staré veci využiť tak, aby nemuseli skončiť v odpadkovom koši.

Marec - mesiac knihy


26.3.2024 sme venovali pozornosť marcu - mesiacu knihy. Svojou prítomnosťou nás poctila spisovateľka Miroslava Naďová, ktorá nám veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom predstavila svoju knižku - Guľôčko a Ihličko ktorá má 3 časti.

Na Valentína…

❤️❤️❤️ Na Valentína...❤️❤️❤️
 
Bolo všetko. Výzdoba, nástenka, valentínska schránka na odkazy, plná valentínska schránka odkazov, "poslovia lásky" (naša 3.AG - ďakujeme ❤️) a veľa potešených detí a učiteľov.

2. kolo prijímacích skúšok na SG pre školský rok 2024/2025

Vážení rodičia.
Dovoľujeme si Vás informovať, že sme vypísali druhé kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2024/2025, ktoré sa
bude konať  dňa 
18. júna 2024.
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

Zákonný zástupca najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Prijímacie pokračovanie pre školský rok 2024/2025

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ
 PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA
ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025