Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (492)

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Riaditeľka Súkromného gymnázia ESPRIT oznamuje, že druhé kolo prijímacích pohovorov v školskom roku 2018/2019 do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 18. 06. 2019 (utorok).
Prihlášku je potrebné doručiť na riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava do 17. 06. 2019 (pondelok).

Interaktívne hodiny

Druháci majú radi matematiku a ešte viac ak si spolu počítame na interaktívnej tabuli. Okrem toho však majú aj interaktívnu nástenku, kde si deti môžu nakresliť svoju "selfie" alebo "fotku svojich kamarátov či pani učiteliek.

Tanečný workshop

Tanečníci zo Street Kidz, nám prišli priamo do našej školy ukázať svoju hip-hopovú showku a naučiť aj nás super choreografiu. Čo myslíte, ako nám to ide?

Deň matiek na ESPRITE

Dňa 13.5. pri príležitosti Dňa matiek sme v 1. A. pripravili pre maminky program a strávili príjemné chvíle pri spoločných aktivitách. Dramatizácia básničky One Spring Day.

Škola rytmiky

Na ZŠ Majerníkovej nás navštívila etnobubnová škola Rytmika, ktorá nám prostredníctvom lektora a muzikanta Tona Gutha pomohla rozvinúť náš prirodzený rytmus. Super sme si zabubnovali, ďakujeme.

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, touto cestou Vám oznamujem, že v dňoch 27. a 28. mája 2019 (pondelok, utorok) udeľujem riaditeľské voľno žiakom II. stupňa SZŠ ESPRIT a žiakom SG ESPRIT a to z organizačných dôvodov (Maturita 2019).
 
Mgr. Adriana Ciráková,
riaditeľka školy

Vyučovanie v praxi

Žiaci štvrtého ročníka sa v rámci vyučovania o prírodných spoločenstvách vybrali do Vodárenského múzea a na chránený ostrov Sihot. Zaujímavou prednáškou nás zaujala pani sprievodkyňa, zistili sme, ako sa do našich domácnosti dostava voda a odkiaľ ju čerpáme.

Workshop mineralógie

Žiaci prvého stupňa na ZŠ Majerníkovej sa včera zúčastnili veľmi zaujímavé workshopu mineralógie, kde sa oboznámili s vlastnosťami, zložením a podmienkami vzniku minerálov ako aj ich geografických rozšírením a použitím.

Vodárenské múzeum

Dňa 2.5.2019 sme so žiakmi 2. a 4. ročníka SZŠ ESPRIT z Borodáčovej navštívili Vodárenské múzeum a chránenú krajinnú oblasť Sihoť. Milá pani sprievodkyňa našich žiakov najskôr previedla múzeom - oboznámila ich s dôležitosťou vody, jej zložením, fungovaním vodárenstva v Bratislave, ukázala im videoprojekciu a rôzne plány a makety.

Intensive English week "TalkTalk"

Týždenný intenzívny kurz angličtiny je za nami. Lektorka Ellie z Británie si pre deti pripravila aktivity, ktoré zahŕňali všetky oblasti aktívnej výučby. Každý deň boli sústredené na konkrétnu tému.

Mesiac marec v 3.A triede

V úvode mesiaca sme s deťmi navštívili bratislavský útulok Slobodu zvierat. Okrem spoločného venčenia sme zvieratkám odniesli "mňamky", ktoré sme kúpili za peniaze zarobené v Christmas market a potešili tak psíkov aj seba.